background
logotype

Пазарни проучвания

Маркетингови и пазарни проучвания от Алианси ЕООД

Маркетинговите и пазарните проучвания представляват целенасочено събиране на информация за пазара, конкуренцията, клиентите, бизнес средата, потенциалните възможност и прочее. Тези проучвания са изключително важни при разработването на бизнес стратегията. 

Резултатите от пазарните проучвания оказват ключово значение при формирането на конкурентните позиции на всяка фирма. Те осигуряват важна информация за пазарния потенциал, конкретните потребности на потребителите, предимствата и недостатъците на конкурентите.

Маркетинговите проучвания включват изследвания на потребителското поведение, нагласите, мненията, а анализът на получената информация е в основата на решенията, които следва да бъдат взети за насоките в развитието на фирмените продукти и търговските марки.


Звено "Маркетингови дейности" към рекламна агенция Алианси ЕООД

предлага всички видове маркетингови проучвания, спрямо конкретните Ви потребности. Не се колебайте да се консултирате със специалист в тази област. 

2024  Реклама, Варна, Каварна, Рекламна агенция Алианси   globbers joomla templates