background
logotype

Бизнес планове

Бизнес планът е документ, обобщаващ намеренията на дадена фирма за определено начинание. Бизнес плановете служат за управление и планиране в рамките на самото предприятие, но и за да убедят външни организации (например банки, фондове, инвеститори) в намеренията на фирмата.

В зависимост от предназначението и целта, с която са създадени, бизнес плановете се различават по своите структура и съдържание. За едно и също предприятие е възможно да се разработят множество бизнес планове - един, представящ намеренията на предприятието за цялостното му функциониране, друг за конкретно негово звено или дейност, трети за реализирането на определен проект, четвърти за разрастване на бизнеса и финансиране по дадена европейска програма, четвърти, за привличане на инвеститори в ново производство и т.н.

Както вече споменахме, съдържанието на всеки бизнес план зависи пряко от целите, с които той се разработва, но най-общо той включва следните етапи:


Етапи при разработването на бизнес план:

 1. Въведение
 2. Резюме
 3. Представяне на предприятието / проекта / продукта / услугата
 4. Анализ на средата
 5. Маркетингов план
 6. Текущо състояние
 7. Организация и управление
 8. Прогнозни и финнсови разчети
 9. Финансови показатели и оценка на проекта
 10. График за реализиране на отделните фази на проекта
 11. Заключение

Звено "Маркетингови дейности" към Рекламна агенция Алианси ЕООД разработва бизнес планове за всякакви цели:

 • кандидатстване по различни европейски проекти
 • отчети
 • планиране на дейността
 • разрастване на бизнеса
 • навлизане в нов пазарен сегмент и пр.
2024  Реклама, Варна, Каварна, Рекламна агенция Алианси   globbers joomla templates