background
logotype

Медия планиране

Звено "Маркетингови дейности" към Рекламна агенция Алианси ЕООД отговаря за реализирането на всички маркетингови, социални и PR дейности свързани с изграждане на желаната от Вас добре работеща и постигаща целите си рекламна и/или маркетингова кампания. Неразделна част от този сложен процес е създаването и интегрирането на подходящ маркетингов план и оптимално медийно планиране.


 Доброто медийно планиране лежи в основата на всяка успешна рекламна кампания

Медийното планиране е сложен процес, изискващ отлични познания в областта на отделните видове медии, техните силни и слаби страни, аудитории, обхват и ефективност, а също и правилно целеполагане при разработването на самата рекламна кампания.

Медия планирането цели определяне на точните медии, които да бъдат използвани в съответната кампания, тяхното съотношение и групиране във финансов и времеви план, с цел оправдаване и извличане на максимална ефективност от заделения за кампанията рекламен бюджет.

За да се изготви ефективен медия план е необходимо той да се съобрази с пазарния сегмент и целевите групи, го които искаме да достигне рекламното послание. Медия планът определя точно къде, кога и колко често да се рекламира. Освен на кампаниен принцип, медия планирането може да се направи и в дългосрочен план. 

За да постигнем максимален рекламен ефект, е необходимо медия планът да е съобразен с множество фактори. По-долу можете да видите някои от тях.


Фактори, оказващи влияние върху доброто медийно планиране:

  • Обхват - рейтинг на медиите и дефиниране на времеви период;
  • Честота - колко пъти за определен период целевата аудитория ще е изложена на нашето послание;
  • Цена - в маркетинга и медийното планиране се използва методът "цена за 1000 достигнати потенциални клиенти";
  • Въздействие - по какъв начин въздействат различните видове медии върху аудиторията;
  • Селективност - до каква степен може посланието да бъде ограничено само до тези хора, които са част от целевата аудитория.
2024  Реклама, Варна, Каварна, Рекламна агенция Алианси   globbers joomla templates