background
logotype

Кризисен маркетинг

Управление по време на криза

Повечето фирми твърдят, че за тях клиентът е най-важен, държат на неговата удовлетвореност и посвещават всичките си усилия на това той да остане доволен. За жалост, в над 80% от случаите, истината се оказва различна. Целта на звено "Маркетингови дейности" на Алианси ЕООД е да подпомогне фирмите да не заравят глава в пясъка при възникването на някакъв проблем, а наистина да положат необходимите усилия да го преодолеят и, по този начин, да бъдат полезни както на своите клиенти, така и на самите себе си.

Вече разбирате каква е ролята на тъй наречения Кризисен маркетинг или Маркетинг на проблемите. Той предполага системно и целенасочено следене и управление на проблемите, засягащи дейността, продуктите или услугите на даден компания, като по този начин проблемите се превръщат в конкурентно предимство.

Кризисният маркетинг преминава през няколко стъпки:

  • Обратна връзка от пазара и систематизиране на постъпващата информация

На този етап е необходимо да се систематизират и опишат всички възникнали до момента проблеми, както и тези, които е вероятно да се появят за в бъдеще. Този процес изисква задълбочени познания за продукта, бизнеса и потребностите на клиента.

  • Анализ и набелязване на решения

За втория етап е необходимо да се направи оценка как компанията може да реагира на всеки един проблем и по какъв начин може да защити интересите на своите клиенти и правото им да получат качествено обслужване. Смисълът на тази стъпка е, ако се налага, да се жертват приходите от даден клиент, но да се запази неговата удовлетвореност и доверие към марката / продукта / фирмата.

  • План за кризисни ситуации

След като са изяснени проблемите, които могат да възникнат, както и възможните решения за тях, се изготвя План за справяне в кризистни ситуации. С този план трябва да се запознаят всички служители на фирмата и да го спазват стриктно. Така, при възникване на определен проблем, всеки служител ще знае как точно трябва да постъпи, какви действия да предприеме, как да се отнесе към клиента и неговия проблем, без да губи време, без да се чувства в безизходица и без да тревожи клинта допълнително с неадекватно поведение. Повечето клиенти са наясно, че винаги може да възникне проблем в процеса на работа и е много по-важно дали и как този проблем ще се разреши, отколкото защо е възникнал. Изследванията са доказали, че един клиент, който е имал проблем и проблемът му е бил решен е много по-лоялен към фирмата от клиент, който никога не е имал проблем.

Адекватното поведение в кризисни ситуации е мощно конкурентно предимство!

Колкото повече управители на фирми осъзнаят полезността на Маркетинга на проблемите и започнат да го практикуват, толкова повече доволни клиенти, по-високи продажби и по-големи приходи ще бъдат постигнати. Освен това, така ще се повиши качеството на предлаганите продукти и услуги и ще се осигури по-професионално отношение към собствения бизнес, към клиентите и кам всички нас, като елементи на своето общество.

2024  Реклама, Варна, Каварна, Рекламна агенция Алианси   globbers joomla templates