background
logotype

Брейнсторминг

Брейнсторминг - приложни похвати за генериране на нови идеи и иницииране на нестандартни решения

Терминът Брейнстрминг или Мозъчна атака е групова техника за генериране на нови идеи, нестандартни решения и повишаване на творческото мислене. Тази техника може да бъде използвана като помощно средство за дефиниране на задачата, върху която се работи, определяне на конкретни проблеми, намиране на примерни решения и т.н.

В началото не всеки проект, екипът, който работи по него трябва да си отговори на редица въпроси, като много подходящ начин за това е провеждането на т.нар. Мозъчна атака.


На кратко ще се опитам да Ви разкрия особеностите на тази техника:

Участници

В Мозъчната атака са необходими следните 3 групи участници:

  1. Ръководител на екипа;
  2. Лице, което записва;
  3. Участници в екипа.

Ръководителят, наричан още модератор трябва да бъде добър слушател, да успява да предразполага хората към разговор, да спечели доверието им, да предизвика тяхната естественост, освободеност и активност по време на провеждането на брейнсторминга. Той трябва да определи основните правила и да ръководи процеса на генериране на идеи.

Ролята на пишещият участник е да запише дословно всички идеи, без да влага в тях никакъв допълнителен смисъл. (Тази роля би могла да бъде изпълнявана и от ръководителя, но това ще намали ефективността му като модератор.)

Участниците в екипа не трябва да бъдат по-малко от 5, нито повече от 10 души. Най-добри резултати се постигат при 6-7 участника.


Фактори за успех

Три са основните фактори за успех на приложните похвати за генериране на нови идеи и нестандартни решения:

  1. Групата трябва да се стреми да създаде възможно най-много идеи, тъй като това увеличава възможност сред тях да се намери най-доброто решение;
  2. Всички участници е задължително да се въздържат от критики и коментари по време на споделянето на идеи, тъй като изразяваневто на определена позиция би могло да повлияе на участниците, да подтисне желанието им да споделят или да изразяват свободно менението си, заради притеснението, че ще получат неудобрение от страна на околните, а това ще намали значително ефективността на Мозъчната атака и ще провали целия процес на нейното провеждане;
  3. Модераторът трябва да създаде положителна среда за Мозъчната атака и да насочва творческата енергия на екипа в правилната посока.

Разновидности на методите на брейнсторминг / мозъчна атака

Като похват брейнстормингът има три разновидности:

  1. Фиктивен групов похват - насърчава се равнопоставеността между всички участници в процеса
  2. Техника на преминаване през групата - всеки от участниците записва на листче своята идея и подава листчето на съседа си, който трябва да добави своите мисли по съответния въпрос и да предаде листчето нататък. Процесът продължава докато всеки си получи обратно своето листче;
  3. Електронна мозъчна атака - това е компютъризиран вариант на Мозъчната атака. Предимството му е, че позволява участието на много повече лица в екипа, които независимо един от друг си разменят съобщения с ръководителя на екипа.
2024  Реклама, Варна, Каварна, Рекламна агенция Алианси   globbers joomla templates