background
logotype

Събитиен маркетинг

Маркетинг на преживяванията от Алианси ЕООД

Едно добре организирано събитие може да създаде силна емоционална връзка между потребителя и марката / продукта / компанията организирала събитието, посредством маркетинг на преживяванията. Събитийният маркетинг е подходящ в много случаи, когато другите маркетингови подходи биха били почти безсилни.

Професионално проведеният Маркетинг на събитията е в състояние да постигне отлични резултати при анонсиране на нов продукт на пазара, за подобряване на имиджа и популярността на дадена марка, за разширяване на пазарния дял, за ръст в продажбите. Събитията неизменно предизвикват общественото, а и медийното внимание, за тях се говори, коментират се, споменават се, помнят се. 

Събитийният маркетинг е част от маркетинговия инструментариум, който дава възможност на една марка / продукт да се представи по информативен, атрактивен, емоционален и въздействащ начин, подтикващ към действие набелязаните съществуващи и потенциални клиенти. Именно тези четири понятия - информация, емоция, мотивация и действие, правят всяко добре планирано и организирано събитие успешна акция и го отличават дори и от най-забавната телевизионна реклама или най-красивият и удобен каталог.


Организирането на събитие не е лесна работа!

Освен отличната му техническа и технологична обезпеченост, то изисква задълбочена предварителна потготовка и ловка задкулисна игра. Не бива да се пренебрегват дори и най-малките подробности. Всеки от гостите трябва да е внимателно подбран и преценен. С поканата за въпросното събитие ние заявяваме: "Вие сте специален за нас! Държим на Вашето присъствие!", а това ни ангажира по много начини пред съответния клинт. Ние трябва да го уважим, да сме наясно с неговите лични потребности и предпочитания, да се съобразим с вкуса му, да спазваме неговия стил на поведение и да се доближим максимално до неговото светоусещане.

Основни правила за успех на събитийния маркетинг:

Бъдете креативни! Бъдете разумни! Бъдете премерени!


За да постигнем желания комуникационен ефект с организирането на събитие, е важно да се базираме на следното:

  1. Добър ситуационен анализ
  2. Ясно изградена корпоративна визия и идентичност
  3. Правилно формулиране на събитието: цел, съдържание, послание, мащаб, целева група
  4. Отличителност спрямо конкурентите
  5. Създаване на уникална атмосфера, настроение и преживяване
  6. Внимание към детайлите
  7. Прецизен финансов бюджет.

Подарете на своите клиенти неповторими и незабравими изживявания!

Подарете на себе си доволни и лоялни клиенти!

2024  Реклама, Варна, Каварна, Рекламна агенция Алианси   globbers joomla templates