background
logotype

МОТО | МИСИЯ | ЦЕЛИ

Рекламна агенция Алианси е фирма със собствен стил, етичен подход и ясни цели.

МОТО

Мисли разЛично!

МИСИЯ

Създаване на национална рекламна и маркетингова платформа, даваща възможност на млади и талантливи специалисти, студенти и стажанти да разгърнат своя потенциал и да развият своите професионални умения, творческо мислене и индивидуалност. 

КОРПОРАТИВНИ ЦЕЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

1. Висока степен на удовлетвореност и клиентска лоялност

2. Лидерство в рекламата, маркетинга и бизнес консултиратнето

3. Иновативност и собствен стил

ТАКТИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

1. Постигане на добра информираност, положителни нагласи и висок обществен интерес към нашата компния

2. Привличане на млади, амбициозни и целеустремени личности, които да сформират креативен и успешен екип, постигащ отлични резултати

3. Инвестиране в иновативни идеи, методи и технологии

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

Нашите оперативни цели са пряко свързани с постигането на желаните от Вас резултати.  

2024  Реклама, Варна, Каварна, Рекламна агенция Алианси   globbers joomla templates