background
logotype

 

Алианси ЕООД извършва подготовка на необходимата документация, разработване на бизнес план и всички материали за кандидатстване по европейски програми за субсидиране на малък и среден бизнес, изграждане на пътна инфраструктура, иновации и конкурентоспособност, подкрепа на научно-изследователска и развойна дейност и развитие на селски райони в България.

Финансиране на европроекти през програмен период 2014 - 2020 година

·         Добро управление

·         Европейско териториално съртудничество

·         Иновации и конкурентоспособност

·         Наука и образование

·         Околна среда

·         Развитие на чивешките ресурси

·         Региони в растеж

·         Рибарство

·         Селски райони

·         Транспорт

   

 

 

2024  Реклама, Варна, Каварна, Рекламна агенция Алианси   globbers joomla templates